• https://www.facebook.com/ucuzbiletciniz
  • https://www.twitter.com/ucuzbiletciniz.com
    • TEK NOKTADAN TÜM DÜNYA'YA; SEYAHATİNİZİ PLANLIYORUZ.
    • 0216 373 17 17 & 0216 353 55 55 & 0542 596 55 60
    • VİZESİZ SEYAHATLER
    • 0216 373 17 17 & 0216 353 55 55 & 0542 596 55 60

İptal İade Uçak

İPTAL VE İADE KOŞULLARI


TURKISH AIRLINES


İadeler
1. Genel
Taşıma akdine uygun olarak taşımanın Taşıyıcı tarafından temin edilememesi veya Yolcunun isteği ile değişiklik düzenlenmesi yapılması halinde, Taşıyıcı Kurallarına ve bu maddeye uygun olarak, kullanılmamış Bilete veya onun bir parçasına ilişkin iade yapılır.


2. İadenin Yapılacağı Kişi
• Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.
• Bilet ücreti Bilette adı yazılı Yolcudan başka bir kişi tarafından ödenmiş ve Taşıyıcı iade için Bilete kısıtlama kaydı koymuşsa, Taşıyıcı sadece Bilet ücretini ödeyen kişiye veya bu kişinin talimatına göre ücret iadesi yapacaktır.
• Kayıp Bilet halinde iade sadece, Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile birlikte kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını Taşıyıcıya teslim eden biletin sahibine veya onun adına yeterli delil gösteren kişiye yapılabilir.
• Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile kullanılmamış tüm uçuş kuponlarını ibraz eden, 11.2.1 veya 11.2.2 hükümleri uyarınca Taşıyıcının iade yapılabilecek kişi olduğu sonucuna vardığı bir kişiye yapılan iade, geçerli bir ücret iadesi sayılır
ve Taşıyıcı sorumluluktan ve diğer tüm iade yükümlülüklerinden kurtulur


 3. İsteğe Bağlı Olmayan İade
Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa,
önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;
• Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;
• Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,
• (i)Yolculuğun kesilme noktasından varış yerine veya bir sonraki duraklama noktasına tek yön gidiş ücretini ( uygulanabilir indirimler ve giderler düşüldükten sonra ) veya,
• (i)Ödenen Bilet ücreti ile kullanılan taşıma için ödenen ücret arasındaki farkı, ödeyecektir.


 4. İsteğe Bağlı İade
Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,
• Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,
• Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı
noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.


 5. İade Talebine Red Hakkı
• Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.
• Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde
ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma
isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.


6. Döviz Kuru
Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir.
Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.


7. İadeyi Yapabilecek Kişi
İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.


Uçuş Tarifeleri - Uçuş İptalleri


 Uçuş Tarifeleri
Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış uçuş tarifelerine uymayı ve Yolcu ve Bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir.
 

 Planlanmış Uçuş Değişiklikleri, İptali vs.
Taşıyıcı kontrolu dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir, ancak bir uçuşu iptal ederse veya geciktirirse, önceden teyit edilmiş
yeri temin edemezse, Yolcuyu bir Duraklama Noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa ulaştıramazsa, Taşıyıcı
• Müsait yer bulunan planlanmış diğer bir uçuşunda Yolcuyu uçuracaktır veya,
• Biletteki veya ilgili parçasındaki varış yerine Yolcuyu kendi veya başka bir havayolunun planlanmış uçuşları ile veya karayolu taşıması ile gönderecektir.
Ücret toplamı, fazla Bagaj ücreti ve diğer hizmet giderleri yeniden düzenlenen yolculukta daha yüksek ise, Taşıyıcı Yolcudan ek ücret veya gider
istemeyecektir ve bu yeni seyahatin ücret ve giderleri daha düşük ise aradaki farkı Yolcuya iade edecektir veya,
• Madde 11 Kurallarına uygun olarak ücreti iade edecek ve Yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.


Uçuşu reddedilen Yolculara Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.
Zarar vermek kasdıyla veya Zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek pervasızca yaptığı fiil veya ihmali dışında, Taşıyıcı, herhangi bir uçuşun
ifası veya hareket veya varış tarihlerine veya saatlerine ilişkin olarak adamlarının, acentelerinin veya temsilcilerinin veya uçuş tarifelerinin veya
diğer yayımlanmış uçuş bildirilerinin hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu olmayacaktır.


Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.


ANADOJULET

 1. Uçuş Tarifeleri
Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış uçuş tarifelerine uymayı ve Yolcu ve Bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir.


 2. Planlanmış Uçuş Değişiklikleri, İptali vs.
Taşıyıcı kontrolu dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir, ancak bir uçuşu iptal ederse veya geciktirirse, önceden teyit edilmiş yeri
temin edemezse, Yolcuyu bir Duraklama Noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa ulaştıramazsa, Taşıyıcı


• 2. 1.
Müsait yer bulunan planlanmış diğer bir uçuşunda Yolcuyu uçuracaktır veya,


• 2. 2.
Biletteki veya ilgili parçasındaki varış yerine Yolcuyu kendi veya başka bir havayolunun planlanmış uçuşları ile gönderecektir. Ücret toplamı, fazla Bagaj ücreti ve
diğer hizmet giderleri yeniden düzenlenen yolculukta daha yüksek ise, Taşıyıcı Yolcudan ek ücret veya gider istemeyecektir ve bu yeni seyahatin ücret ve giderleri daha düşük
ise aradaki farkı Yolcuya iade edecektir veya,


• 2. 3.
Madde 11 Kurallarına uygun olarak ücreti iade edecek ve Yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır

3. Uçuşu reddedilen Yolculara Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.


4. Zarar vermek kasdıyla veya Zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek pervasızca yaptığı fiil veya ihmali dışında, Taşıyıcı, herhangi bir uçuşun ifası veya hareket veya
varış tarihlerine veya saatlerine ilişkin olarak adamlarının, acentelerinin veya temsilcilerinin veya uçuş tarifelerinin veya diğer yayımlanmış uçuş bildirilerinin hatalarından
veya eksikliklerinden sorumlu olmayacaktır.


İadeler


Genel
11. 1
Taşıma akdine uygun olarak taşımanın Taşıyıcı tarafından temin edilememesi veya Yolcunun isteği ile değişiklik düzenlenmesi yapılması halinde, Taşıyıcı Kurallarına ve bu maddeye
uygun olarak, kullanılmamış Bilete veya onun bir parçasına ilişkin iade yapılır.


11. 2 İadenin Yapılacağı Kişi
11. 2. 1
Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.
• 11. 2. 2
Bilet ücreti Bilette adı yazılı Yolcudan başka bir kişi tarafından ödenmiş ve Taşıyıcı iade için Bilete kısıtlama kaydı koymuşsa, Taşıyıcı sadece Bilet ücretini ödeyen kişiye
veya bu kişinin talimatına göre ücret iadesi yapacaktır.


 11. 3 İsteğe Bağlı Olmayan İade
Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa,
önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;
11. 3. 1
Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;
11. 3. 2
Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,
• 11. 3. 2. 1
Yolculuğun kesilme noktasından varış yerine veya bir sonraki duraklama noktasına tek yön gidiş ücretini ( uygulanabilir indirimler ve giderler düşüldükten sonra ) veya,
• 11. 3. 2. 2
Ödenen Bilet ücreti ile kullanılan taşıma için ödenen ücret arasındaki farkı, ödeyecektir.


 11. 4 İsteğe Bağlı İade
Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,
11. 4. 1
Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,
11. 4. 2
Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı

noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.


11.5 İade Talebine Red Hakkı
11. 5. 1
Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.
11. 5. 2
Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe,
Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.


11. 6 Döviz Kuru
Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir.
Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.


11.7 İadeyi Yapabilecek Kişi
İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.


Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.


ATLASJET


Kıbrıs ve Yurt içi uçuşlarda iptal ve iade kuralları nedir?
Kıbrıs ve yurt içi uçuşlarının iptal ve iade kuralları aynıdır. Buna göre;
İptal/İade kuralları: uçağın tarifeli kalkış saatinden 12 saat öncesine kadar yapılan iptallerde kesinti uygulanmaz. 12 saatten itibaren uçağın kalkış
saatine kadar yapılan iptal ve iadelerde toplam ücretin %30 u kesilerek iade edilir.
Tarifeli kalkış saatinden içhat 30 Dk. dışhat 60 dk Öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.
İptal durumunda Hizmet bedeli (SF)iade edilmez.


Online check-in yaptırmış, internetten biniş kartını yazdırmamış, sadece koltuk seçmiş yolcular;
Biniş kartlarınızı almak için; iç hat uçuşlarınızda kalkış saatinden en geç 30 dakika önce, dış hat uçuşlarınızda ise kalkış saatinden geç 60 dakika önce, havaalanındaki check-in kontuarına
başvurmanız gerekmektedir.


 U  class biletlerin (Fırsat) iptal ve iade kuralı nedir?
Bilet düzenlendiği andan itibaren, uçağın tarifeli kalkış saatine kadar yapılan iptal, iade ve değişiklikler toplam ücret üzerinden %50 kesintili olarak yapılır.
Bütün sınıflar için iptal durumunda hizmet bedeli (SF) iade edilmez.


I  class biletlerin (Fırsat) iptal ve iade kuralı nedir?
Biletler düzenlendiği andan itibaren değişiklik, iptal ve iade yapılmasına müsaade edilmez.
Tarifeli kalkış saatinden 30Dk. öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.


Erbil ve Süleymaniye uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?
EkonomiPlus:
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 24 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 50 USD kesinti uygulanır.
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 24 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 100 USD kesinti uygulanır.
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar.
Business Class: 
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 3 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde kesinti uygulanmaz.
- Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar.
Bilet kuralları:
Geçerlilik Süresi: 1 YIL
Maksimum Kalış Süresi: YOK
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için
yeni bilet talebinde bulunamazlar.


Tahran uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?
Business class:
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren, uçuş saati geçmiş olsa dahi biletin geçerlilik tarihine kadar (biletin düzenlenme tarihinden 1 yıl içerisinde) yapılan
iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.
EkonomiPlus:
EkonomiPlus ( Y,B,E,H class) biletlerde,
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren tarifeli kalkış saatine kadar yapılan tarih değişikliği, açığa alma kesinti uygulanmaz.
- Tarifeli kalkış saatinden itibaren iptal ve iadeye müsaade etmez.
EkonomiPlus (K,P class) biletlerde,
- Uçuşa 7 gün kalana kadar yapılan iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.
- Uçuşa 7 gün ile son 2 saat arası yapılan iptal işlemlerinde 30 USD kesinti uygulanır.
- Uçuşa 2 saat kala dan itibaren yapılan iptal işlemlerine müsade edilmez.


EkonomiPlus ( R,T,X,D class) biletlerde,
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren bilet iptalinde, bilet bedelinin iadesi söz konusu değildir.


 Cidde uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?
EkonomiPlus:
EkonomiPlus: D,X,T
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan, iptal, işlemlerinde her bir segment başına 50 USD kesinti uygulanır.
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan iptal işlemlerinde her bir segment başına 100 USD kesinti uygulanır.
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü , iptal işleminde ücretin tamamı yanar.
EkonomiPlus: R,P,K,E,B,Y
- iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan iptal, işlemlerinde her bir segment başına 30 USD kesinti uygulanır.
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan, iptal işlemlerinde her bir segmentbaşına 75 USD kesinti uygulanır.
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü iptal işleminde ücretin tamamı yanar. 


 Business Class
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren, uçuş saati geçmiş olsa dahi biletin geçerlilik tarihine kadar (biletin düzenlenme tarihinden 1 yıl içerisinde) yapılan iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.


Bilet kuralları:
Geçerlilik Süresi: 1 YIL
Maksimum Kalış Süresi: YOK 
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.
Sefer iptali veya gecikmesi durumunda devamı olan uçuşlarım etkilenirse ne olacak?
Sefer iptali veya gecikmesi halinde elinizde Atlasjet ile bağlantılı bir bilet varsa, havayolumuz gerekli değişiklikleri sizin için ücret farkı gözetmeksizin yapacaktır.
Elinde başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.


İngiltere ( Stansted) uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?
EkonomiPlus: U,D,X class
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren uçuş saatine kadar tarih değişikliği, iptal,açığa alma işlemlerine müsade edilmez
- Uçuş saatine kadar yapılan tarih değişikliği, iptal,açığa alma işlemlerinde bilet ücretinin tamamı yanar.
EkonomiPlus: T,R,P,K,H,E,B,Y class
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 30 GBP kesinti uygulanır.

- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 40 GBP kesinti uygulanır.
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar.
Bilet kuralları:


Geçerlilik Süresi: 1 YIL 
Maksimum Kalış Süresi: YOK 
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir.
Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.
Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.


PEGASUS


Rezervasyon Değişikliği ve Bilet İptali


İptal ve iadelerle ilgili olarak Rezervasyon Değişikliği ve İptal - İade Tazminat Bedelleri tablolarını inceleyiniz. Bunlara ek olarak arada çıkan sınıf ücret farkları tahsil edilir.


İç Hat & KKTC Uçuşları


 
Yurtdışı Uçuşları

 


 
Değişiklik işlemlerinde aşağıda belirtilen işlem ücretlerine ek olarak yeni ücret ile eski ücret arasında ücret farkı varsa, ayrıca tahsil edilir.
Daha düşük bir ücrete rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde, hizmet ücreti iade edilmez.
15 Ağustos 2006 tarihinde itibaren; Havayolu Şirketinden kaynaklanan teknik arıza veya benzeri aksaklıklar nedeniyle iç hatlar
ve KKTC'ye yapılan tarifeli seferlerde meydana gelen gecikme durumlarında yolculara verilecek hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır:
3 saati aşan gecikme ve sefer iptalinde; yolcu uçuşu gerçekleştirmiş olsa dahi, bilet bedeli iade edilecektir.
5 saati aşan gecikme ve sefer iptalinde; yolcu uçuşu gerçekleştirmiş olsa dahi, bilet bedeli iade edilecek ve yolcunun talep ettiği herhangi
bir iç hat uçuş noktasına tek yön ücretsiz bilet Pegasus Havayolları tarafından takdim edilecektir.


PEGASUS HAVA YOLLARI BİLET KURALLARI


• Satın alınan bilet ya da yapılan rezervasyon başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.
• Tarifeli uçağınızın kalkış saatinden sonra rezervasyonunuzda değişiklik yapılamaz. İptal edilemez, ücret iadesi yapılamaz.
• Biletinizin düzenlenmesi esnasında alınan hizmet bedeli (servis ücreti) iadesi yapılmaz.
• Yapılacak olan ücret iadesi kart sahibine, ödeme yaptığı kredi kartına ve bileti aldığı acenteden tahsil edilir.
• Değişiklik işlemlerinde belirtilen işlem ücretlerine ek olarak sınıf farkı ücreti varsa bu fark ayrı olarak yolcudan tahsil edilir.
Daha düşük fiyata yer değişikliği yapıldıysa ücret iadesi yapılmaz.
• 3 saati aşan gecikme ve sefer iptallerinde yolcu seyahatini gerçekleştirmiş dahi olsa, yaşanan aksaklıktan dolayı
Pegasus Hava Yolları bilet bedelini yolcuya iade edecektir.
• 5 saati aşan gecikmelerde ya da sefer iptalinde; yolcu uçuşu gerçekleştirmiş dahi olsa hem ücret iadesi yapılacak hem de iç hat uçuş
noktaların her hangi birine ücretsiz bilet Pegasus Hava Yolları tarafından takdim edilecektir.

KKTC KurallarıPegasus hava yolları İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile, 501 sefer sayılı ECN-SAW uçuşunda seyahat eden
tüm yolcuların pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunu nedeni ise 501 sefer sayılı uçuş dış hat devamı uçuş olduğu pasaport
ibrazı yapılmaktadır. Diğer KKTC (Kıbrıs) uçuşları için Nüfus Kağıdı ya da Pasaport ibrazı yeterlidir.
KKTC’ye yapılan uçuşlarda 18 yaşını doldurmamış yolcunun Kıbrıs uçuşlarında yalnız seyahat etmesi yasaktır.
Her iki ebeveyninin muvafakat namesinin olması gerekir. Ebeveynlerinden sadece bir tanesi ile seyahat edecekse,
diğer ebeveyninin muvafakat namesinin olması gerekir. Aksi takdirde yolcunun uçuşuna izin verilmeyecektir.


SUNEXPRESS
 

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.


SUNEXPRESS BİLET İPTAL/İADE KURALLARI


• Promosyon sınıfı olan biletlerde iptal, iade, değişiklik yapılamaz.
• Tarifeli kalkış saatine 48 saatten az zaman kalmış ise 10 TL değişim ücreti uygulanır.
• Tarifeli kalkış saatine 12 saatten az zaman kalmış ise %20 ceza ödenir. Eğer değişiklik yapmak isterseniz; sınıf
farkı ve %20 ceza ile değişikliğinizi yapabilirsiniz.
• Tarifeli kalkış saatinize 2 saatten az zaman kalmış ise; değişiklik yapılamaz.
• Tarifeli kalkış saatine 48 saatten az zaman kalmış ise iade işlemi %30 cezalı olarak gerçekleşir.
• Sunexpress Havayolları’nda tarifeli kalkış saatine 2 saatten az zaman kalmış ise uçuşunuz iptal edilemez.
• Yapılacak olan iadeler; işlemin yapılmış olduğu kredi kartına iade edilecektir.


ONURAİR


İç hat uçuşları:

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kalıncaya kadar yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10’u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 30 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30’u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 30 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50’si ceza olarak tahsil edilir,
uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.


Kıbrıs uçuşları:


Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10’u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 45 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30’u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 45 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50’si ceza olarak tahsil edilir,
uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.


Dış hat uçuşları:


Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin
%30’u ceza olarak tahsil edilir.
Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin
%50’si ceza olarak tahsil edilir,
uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.
Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.


Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.


ONURAİR BİLET KURALLARI


• Tarifeli kalkış saatinize 24 saat kalaya kadar yapılacak olan iptallerde ceza uygulaması yoktur.
• Tarifeli kalkış saatine 24 saatten az 12 saatten fazla zaman kalmışsa eğer yapılacak olan iptallerden %10 ceza uygulanır.
Bu zaman zarfında yapılacak olan değişikliklerden %10 ceza ücreti ve sınıf farkı ücreti tahsil edilir.


• Tarifeli kalkış saati 12 saatten az ve 30 dakika kala yapılan iptallerde ise %30 ceza ücreti uygulanır.
Bu zaman dilimlerinde yapılacak olan değişikliklerde %30 ceza ücreti ve sınıf farkı ücreti tahsil edilir.
• Uçuş saatine bakılmaksızın yapılacak olan iptallerde hizmet bedeli ödenmez.
• Satın alınmış olan biletlerde ve yapılmış olan rezervasyonlarda isim değişikliği yapılamaz bilet başkasına devredilemez.
• Tarifeli kalkış saatine 1 saat kala havalimanında olmanız gerekmektdir.


BORAJET


Ekonomi biletlerde , Uçağın tarifeli kalkış saatinden 12 saat öncesine kadar yapılan değişikliklerde ceza alınmaz.
Ekonomi biletlerde , 12 saatten itibaren uçağın kalkış saatine kadar yapılan değişikliklerde toplam ücretin %30 u tahsil edilir.
Tarifeli kalkış saatinden 30 Dk. öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını
kaybederler.
İadesiz biletlerin değişikliği mümkün değildir, kullanılmaması halinde yolcular o bilete ilişkin hiçbir bedel talep edemezler.
Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.İZAİR


 


Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.
OKYANUS ERK TURİZİM                                      
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.34888.3823
Euro10.154410.1951
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret28156
Takvim
Hava Durumu